ΣΙΝΕΜΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 - ΑΘΗΝΑ - 106 77
ΤΗΛ. 210.3832154 - 210.3807334 - 6977325792