Ρύθμιση εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN   18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με το πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο ψηφίσθηκε στη Βουλή. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές με νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, που αφορά στα πρόσθετα τέλη λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών (πρόστιμα).

Συγκεκριμένα προτείνονται :

Α) στη περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερημένων ασφαλιστικών εισφορών να παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών.
Β) στη περίπτωση τμηματικής εξόφλησης να παρέχεται έκπτωση 50%.
Γ) περαιτέρω μείωση του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας εισφοράς, σύμφωνα με το παρόν Νομοσχέδιο είναι 200 €, ώστε να μπορούν ν΄ ανταποκριθούν οι υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες.

Οι ειδικές οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν, και ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, να κάνετε αποδεκτή την πρότασή μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ