Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN  3 ΜΑΪΟΥ 2010 

Όλα τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις κλειστές, την Τετάρτη 5 Μαΐου. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις μαζί με την ΓΣΕΕ.

Η Ελλάδα μπορεί να απέφυγε το τυπικό της πτώχευσης, αλλά βρίσκεται όμηρος των δανειστών της. Τα μέτρα που μας επέβαλαν θα οδηγήσουν την Οικονομία και τις δυνατότητές της σε παρατεταμένη ύφεση, σε λουκέτα, ανεργία και περιθωριοποίηση των ασθενέστερων οικονομικά τμημάτων του πληθυσμού. Θυσία στο βωμό της Δημοσιονομικής Προσαρμογής και των Δανειακών αναγκών μας.

Σε πρώτο χρόνο πρέπει να προστατεύσουμε το Κοινωνικό Κράτος. Δίχτυ ασφαλείας και Κοινωνικής Προστασίας για εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους ως άμεση προτεραιότητα. Άμεσα επίσης μέτρα για ανάπτυξη και μεγάλες επενδύσεις, αλλά κυρίως μικρές που διαχέουν καλύτερα τον παραγόμενο πλούτο, είναι πιο προσαρμοστικές στις οικονομικές αναταράξεις και διασφαλίζουν καλύτερα τις θέσεις εργασίας.

Πρέπει να διαμορφώσουμε εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία το συντομότερο να ανατραπούν.


Την Τετάρτη 5 Μαΐου συμμετέχουμε στις Κινητοποιήσεις μαζί με την ΓΣΕΕ.
Όλες οι επιχειρήσεις κλειστές.