Διευκόλυνση αποπληρωμής χρεών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιαίτερα στον ΟΑΕΕ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN   11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 

Η ΓΣΕΒΕΕ κατά το προηγούμενο διάστημα είχε ζητήσει :

1. Από το Υπουργείο Εργασίας : την νομοθέτηση Πάγιας ρύθμισης οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία με ευνοϊκούς όρους ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες ν’ ανταποκριθούν.
2. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : την δυνατότητα δανειοδότησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ με ευνοϊκούς όρους για αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το Υπουργείο Εργασίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για πάγια ρύθμιση οφειλών καταθέτοντας σχετική τροπολογία στη Βουλή προς ψήφιση 5/3/2010 στο νομοσχέδιο για την "Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης" (άρθρο 19).

Επίσης το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε (8/3/2010) πρόγραμμα δανειοδότησης με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ προς τις Μικρές επιχειρήσεις για αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του ΤΕΜΠΜΕ το πρόγραμμα δανειοδότησης θα ενεργοποιηθεί μετά από 20 ημέρες.