Αναγκαστική είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN   7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΒΕ

Επιστολή απέστειλε η ΓΣΕΒΕΕ στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση που αφορά στην ενημέρωση του ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένους του για την λήψη αναγκαστικών μέτρων εναντίον τους για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Αναλυτικά η επιστολή:
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ενέργεια της διοίκησης του ΟΑΕΕ, η οποία τις τελευταίες ημέρες αποστέλλει στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, έγγραφο με τον τίτλο “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. Στο εν λόγω έγγραφο διαλαμβάνονται αναλυτικά οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου και κατόπιν αυτός καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Σε διαφορετική περίπτωση ο Οργανισμός απειλεί τους συναδέλφους με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων εναντίον τους.
Η έκπληξή μας, συνίσταται στο γεγονός, ότι, ενώ η διοίκηση του Οργανισμού, γνωρίζει, από τις συνεχείς και τεκμηριωμένες ενημερώσεις της ΓΣΕΒΕΕ ότι η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία των συναδέλφων οι οποίοι μαστίζονται από την οικονομική κρίση και όχι σε δυστροπία αυτών, καθιστώντας αδύνατη την υπαγωγή τους στη ρύθμιση η οποία ουσιαστικά είναι απαγορευτική, εν τούτοις προέβη στην παραπάνω ενέργεια η οποία προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο που «κυκλοφόρησε».
Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας μας έχει καταθέσει πλήρεις και τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του οξυμμένου προβλήματος της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές οι θέσεις και προτάσεις πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα και να καταφέρουν οι επαγγελματίες και βιοτέχνες να διασώσουν τις επιχειρήσεις τους. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί λύση η αποστολή εγγράφου όπως το παραπάνω και η διατύπωση απειλών για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Γι΄ αυτό η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, σας καλεί να παρέμβετε για να σταματήσει η αποστολή τέτοιων εγγράφων και να συζητήσουμε και πάλι για την εξεύρεση πρόσφορων λύσεων προς όφελος του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ