Εθελοντική ένταξη επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN  13 απριλιου 2010 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας είναι γνωστό, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των επιπτώσεων, της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελληνική Πραγματικότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ, έχει δρομολογήσει την έναρξη της Πρωτοβουλίας «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» και αφορά στην εθελοντική συμμετοχή επιχειρήσεων, με σκοπό την παροχή εκπτώσεων, ιδιαίτερα δε, για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που είναι οι άνεργοι.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας αποφάσισε, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την ενεργό συμμετοχή της σε αυτή την πρωτοβουλία και γι’αυτό το λόγο, το γνωστοποιεί στο σύνολο των Ομοσπονδιών Μελών της, με την αποστολή του κατάλληλου ενημερωτικού υλικού.

Ειδικότερα:

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει εγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό (αφίσες κ.λπ.)που θα δημοσιοποιεί,στις τοπικές κοινωνίες,την συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών σας,στο εν λόγω πρόγραμμα.

Θα σας αποσταλεί επίσης σχέδιο συμφωνητικού που θα υπογράφεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ή επιχειρηματία και το Τοπικό ή Κλαδικό Σωματείο των ΕΒΕ της περιοχής σας.

Για κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα,η υπογραφή του συμφωνητικού είναι υποχρεωτική και με βάση αυτό,πιστοποιείται η δέσμευση του,στην Πρωτοβουλία “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”,για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και για το ποσοστό της έκπτωσης που θα προσφέρει στους ανέργους.

Είναι προφανές ότι η πιστοποίηση της ιδιότητας του ανέργουτ θα γίνεται με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ και η ταυτοποίηση του προσώπου με την Αστυνομική του Ταυτότητα ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου πιστοποιητικού της ταυτότητας εγγράφου.

Η συμμετοχή της επιχείρησης δημοσιοποιείται στην τοπική κοινωνία με την ανάρτηση της αφίσας σε εμφανές και προσβάσιμο,στο κοινό,σημείο (βιτρίνες,προθήκες κ.λπ.)του καταστήματος.

Προβλέπεται δε,ότι με την αναγγελία της συμμετοχής της Επιχείρησης στην Πρωτοβουλία,τόσο για την διαφύλαξη της νομιμότητας της,αλλά και για την αποτροπή,παρελκυστικών και καταχρηστικών πρακτικών, ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχει καμία άλλη σχετική ανακοίνωση που αναφέρεται σε κάθε μορφής,έκπτωση,προσφορά ή ανάρτησης ποσοστών έκπτωσης κ.λπ. ή παρόμοιων ή συναφών αναγγελιών.

Για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην πρωτοβουλία “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι ΔΕΝ υπάρχει καμία ανάρτηση ή σχέση των βελτιωμένων τιμών,που παρέχονται από το πρόγραμμα,με τις παραδοσιακές εκπτώσεις.προσφορές ή ακόμη και με τις,γενικού περιεχομένου,πρακτικές προώθησης πωλήσεων.

Οι Τοπικές,Κλαδικές Ομοσπονδίες και Σωματεία των ΕΒΕ θα πρέπει να ελέγχουν και παρακολουθούν συστηματικά,την υλοποίηση της πρωτοβουλίας ,στις περιοχές ευθύνης τους και να ενημερώνουν άμεσα τη ΓΣΕΒΕΕ,αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής παρέκκλιση από όσα προβλέπονται.

Τονίζεται ότι η πρωτοβουλία “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” αναστέλλεται κατά την περίοδο των τακτικών εκπτώσεων, και επανενεγροποιείται άμεσα μετά την λήξη τους,όπως προβλέπεται ρητά και από συγκεκριμένο όρο του συμφωνητικού που υπογράφεται.

Παρακαλούμε το σύνολο των Τοπικών και Κλαδικών ΕΒΕ-Μελών της ΓΣΕΒΕΕ,να ενημερώσουν το σύνολο των μελών τους και να μας γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν τον αριθμό των επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία,ώστε η Συνομοσπονδία μας,να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ